מומחים בבחירות

 
עם שלושים שנות ניסיון בתחום ליווינו הרבה מאוד מערכות פרסום לבחירות הארציות והמקומיות.
במערכת בחירות ישנו צורך בפרסום המוני של שילוט החל משלטי פלריג, שלטי יוטה, שלטי שמשוניות, סטיקרים ומדבקות, מדבקות רשת לרכב, פרסום על רכב, פרסום על חולצות, עגלות פרסום, 
הדפסה בפורמט רחב, ויצור שלטים המוני!
אצלנו תמצאו את כל סוגי השלטים הדרושים לכם למערכת הבחירות ועם ניסיון רב בתחום.


 
הדפסה על שמשונית - למערכת בחירות
הדפסה על שמשונית - למערכת בחירות
1
2
3
4
5
6
7
8
הדפסה על שמשונית - למערכת בחירותהדפסה על שמשונית - למערכת בחירות
הדפסה על שמשונית למערכת הבחירותהדפסה על שמשונית למערכת הבחירות
פרסום והדפסה על שמשוניתפרסום והדפסה על שמשונית
פרסום והדפסה על שמשוניתפרסום והדפסה על שמשונית
הדפסה על גבי שמשונית - למערכת בחירותהדפסה על גבי שמשונית - למערכת בחירות
פרסום והדפסה על שמשוניתפרסום והדפסה על שמשונית
פרסום והדפסה על שמשוניתפרסום והדפסה על שמשונית
פרסום והדפסה על שמשוניתפרסום והדפסה על שמשונית
 
כדור פורח לפרסום
כדור פורח לפרסום
1
2
3
4
5
כדור פורח לפרסוםכדור פורח לפרסום
כדור פורח לפרסוםכדור פורח לפרסום
כדור פורח לפרסוםכדור פורח לפרסום
כדור פורח לפרסוםכדור פורח לפרסום
כדור פורח לפרסוםכדור פורח לפרסום
 
עגלת פרסום להשכרה
עגלת פרסום להשכרה
1
2
3
4
עגלת פרסום להשכרה עגלת פרסום להשכרה
עגלת פרסום להשכרה עגלת פרסום להשכרה
עגלת פרסום להשכרה עגלת פרסום להשכרה
עגלת פרסום להשכרה עגלת פרסום להשכרה
 
שילוט בפורמט רחב - שלטי ענק
שילוט בפורמט רחב  - שלטי ענק
1
2
3
שילוט בפורמט רחב  - שלטי ענקשילוט בפורמט רחב - שלטי ענק
שילוט בפורמט רחב  - שלטי ענק במערכת הבחירותשילוט בפורמט רחב - שלטי ענק במערכת הבחירות
 
שילוט המוני במערכת בחירות
שילוט המוני במערכת בחירות
1
2
3
שילוט המוני במערכת בחירותשילוט המוני במערכת בחירות
שילוט במערכת בחירותשילוט במערכת בחירות
שילוט בפורמט רחב למערכת בחירותשילוט בפורמט רחב למערכת בחירות
 
סטיקרים ומדבקות למערכת הבחירות
סטיקרים ומדבקות למערכת הבחירות
1
סטיקרים ומדבקות למערכת הבחירותסטיקרים ומדבקות למערכת הבחירות
 
הדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
הדפסה על פלריגיםהדפסה על פלריגים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
עיצוב פתרונות שילוט מתקדמים  טל' 04-6944110  |  פקס'  6949489 - 04 |   itzuv@itzuv.co.il  |  א"ת צפוני, קריית שמונה