עגלות פרסום

 
השכרת עגלת פרסום נגררת בעלת 2 חזיתות, שטח חשיפה 600X200 ס"מ, כל חזית
הפקה דיגיטאלית דו צדדית / חד צדדית בפורמט רחב ואישי. עיצוב גרפי מקצועי.

עגלות הפרסום שבידנו נושאות ביטוח ואגרית למשרד הרישוי וכן ביטוח צד ג' ומקיף. 
העגלה תמוקם במקומות המיועדים ותמשוך את תשומת לב העוברים ושבים בפרסום צבעוני ומרהיב.
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
עיצוב פתרונות שילוט מתקדמים  טל' 04-6944110  |  פקס'  6949489 - 04 |   itzuv@itzuv.co.il  |  א"ת צפוני, קריית שמונה